top of page

מה מייחד אותנו

ייעוץ לעסקים משפחתיים

אנחנו מביאים ראיה פנורמית תוך הבנה ודיבור "בריבוי שפות" עסקית, כלכלית, ארגונית, משפחתית, זוגית ואינדיבידואלית.

בטווח הארוך, אנחנו מסייעים ללקוחותינו לתכנן את תהליכי מעגל החיים המשפחתי והעסקי, ולעצב "תפיסת אב" של מקום העסק והמשפחה.

בטווח הקצר אנחנו מחויבים להשגת אבני דרך מוסכמות, ממוקדות, וברות השגה, ובניית תהליכים תחומים בזמן, התומכים בהשגת היעדים המוגדרים.

אנחנו משלבים עבודת יעוץ פרטני ויעוץ ב CO לפי הצורך, ומשתפים פעולה עם גופים ואנשי מקצוע.

bottom of page